Wszystko, co chciałaś wiedzieć o działaniu mózgu dzieci 0-2, a wstydziłaś się zapytać!

 

Niejednokrotnie zastanawialiście się pewnie, co może myśleć taki maluch, który jeszcze nie komunikuje się z nami za pomocą mowy. Jak wygląda świat z jego perspektywy? Czy wszystkie zdarzenia odbiera tak samo jak my? Droga jaką pokonuje każdy człowiek w rozwoju poznawczym (umysłowym), jest niezwykle trudna i różnorodna. Z punktu widzenia psychologii można podzielić ją na cztery etapy. Skupimy się jednak na pierwszym, a także najbardziej rewolucyjnym z nich – stadium inteligencji sensoryczno–motorycznej, które trwa do 2. roku życia. Pamiętajcie – ramy czasowe są umowne, rozwój postępuje różnie u różnych dzieci – patrzcie na nie z lekkim przymrużeniem oka 😉

Inteligencja sensoryczno–motoryczna?! Co to takiego?

Inteligencja pojawia się znaczniej wcześniej niż mowa, czyli wcześniej niż myślenie wewnętrzne, zakładające stosowanie znaków słownych. U dziecka do drugiego roku życia objawia się ona w sposób praktyczny – użycie patyka, by przybliżyć oddalony kamyk około 18. miesiąca życia lub pociągnięcie za obrus, by złapać błyszczącą łyżeczkę (11-12 miesiąc życia).

Czyż to nie przejawy niezwykłej inteligencji? Noworodek sprowadza wszystko do siebie, a mówiąc dokładniej, do własnego ciała. Początkowo, jego świat to wszystko, co w zasięgu tego ciała się znajduje. Stopniowo, gdy zaczyna się mowa i bardziej złożone procesy myślowe, dziecko lokalizuje siebie już jako jeden ze składników świata. Dzieci na początku charakteryzują się egocentryzmem – to naturalne i wrodzone. W ich postrzeganiu, to one są sprawcami wszystkiego.

W pierwszych dwóch latach życia postrzeganie dziecka zmienia się o 180 stopni! Można porównać to do przeobrażenia się larwy w motyla. Początkowo zupełnie nieróżnicujące siebie od świata zewnętrznego dziecko kończy to stadium z poczuciem własnej odrębności, subiektywnym poczuciem własnego Ja, a co więcej, ze zobiektywizowanym obrazem świata.

Nie następuje to jednak nagle, a stopniowo. Powiedzmy, że obserwujemy w tej kwestii 6 okresów, o których teraz opowiem, a Wy możecie śmiało sprawdzić, w którym z nich znajduje się Wasze dziecko i dowiedzieć się, jak możecie je wspierać w rozwoju.

 

OKRES 1: ćwiczenie odruchów – do ok. końca 1 miesiąca życia.

W tym czasie największe znaczenie mają zmysły.

Maluch odbiera wszystkie bodźce głównie za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu, nieco mniej wzroku. To, co oddziałuje na jego zmysły staje się jego światem. Nie istnieje nic poza tym. Najważniejsze jest zaspokojenie potrzeb fizjologicznych (jedzenie, sen) ale też psychicznych (bliskość). Maluch swoje niezaspokojenie sygnalizuje płaczem. Dziecko początkowo czuje się częścią swojego opiekuna, który staje się głównym obiektem w postrzeganiu rzeczywistości. Najczęściej tym obiektem jest mama.

Punktem wyjścia do stworzenia pierwszych schematów czuciowych i ruchowych dziecka jest cykl odruchowy. Dlatego właśnie Matka Natura wyposażyła nowo narodzonego człowieka w cały wachlarz odruchów pierwotnych. To dzięki nim możliwy jest kolejny krok w rozwoju i stworzenie bardziej złożonych zachowań.

 

OKRES 2: pierwsze przystosowania nabyte – 1-4 miesiąc życia

OKRES 3: odtwarzanie interesujących zdarzeń – 4-8 miesiąc życia

 

Te dwa okresy opisuję razem, ponieważ ściśle wiążą się ze sobą i w trakcie ich trwania przedmiot istnieje tylko w funkcji działania dziecka.

Oznacza to, że dziecko postrzega przedmioty i ludzi jako istniejących tylko w przypadku, kiedy nawiązuje z nimi bezpośrednią interakcje. W drugim okresie, maluch odkrywa, że pewne ruchy doprowadzają przypadkowo do interesujących rezultatów – np. ssanie palca – uspokaja. W ten sposób zaczyna powtarzać sprawdzone schematy ruchowe: przewroty, wystawianie języka, wkładanie różnych rzeczy do ust.

Na tym etapie możemy już pozwolić sobie na mały eksperyment.

Myślę, że nieświadomie robicie go codziennie. Nasz mały, pełzający lub raczkujący już szkrab najchętniej bawiłby się tym, czym my niekoniecznie chcemy, aby się bawił – pilotem do telewizora, telefonem, rurą od odkurzacza – można tak wymieniać bez końca. Co wtedy robicie? Chowacie pilot do szuflady, telefon odkładacie wyżej… I co? Oto właśnie istota 2. i 3. okresu – dziecko nie szuka, bo dla niego ten przedmiot przestaje istnieć. Takie małe czary–mary! 😊

 

OKRES 4.: początki obiektywizacji i stałości przedmiotu – 8-12 miesiąc życia

To czas, kiedy dziecko powoli zaczyna rozumieć, że nie jest jednak częścią opiekuna. Nie do końca rozumie jeszcze jednak, że jeśli czegoś nie widzi, to nie oznacza, że tego czegoś nie ma. Stąd pojawia się lęk separacyjny w sytuacji oddalenia od rodzica i poczucie ukojenia oraz bezpieczeństwa w sytuacji bliskości mamy lub taty.

Pierwszy raz możemy zaobserwować u malucha działanie intencjonalne, nauczył się bowiem różnicować środki i cele. Początkowo są one związane z jego egocentryczną aktywnością – na zasadzie: gdy pociągnę sznurek nad kołyską, zabawki będą się ruszały. To ważna informacja! Często spotykam się teorią, że dziecko płaczem próbuje wymusić coś na rodzicu, czy manipulować nim. Nie ma takiej możliwości – do ok. 8 miesiąca dziecko wcale nie jest intencjonalne, a i początki jego działalności celowej nie mogą uwzględniać udziału osób trzecich, gdyż skupiają się tylko na aktywności bezpośredniej dziecka.

W praktyce oznacza to, że jeśli Twoje dziecko płacze, to bardzo Cię potrzebuje. Być może trzeba zmienić mu pieluszkę, nakarmić lub po prostu przytulić, bo wystraszyło się, że nie istniejesz, skoro już 5 minut Cię nie widzi?!  W tym okresie dziecko koordynuje też zainteresowanie osobą i przedmiotem w jednym czasie, co możecie sprawdzić w bardzo prosty sposób – wskażcie dziecku jakiś przedmiot, a ono podąży za Waszym wzrokiem lub palcem!

 

OKRES 5.: dalszy rozwój stałości przedmiotu (rozumienie przemieszczeń) – 12-18 miesiąc życia

Można powiedzieć też, że jest to okres czynnego eksperymentowania. Teraz już schowanie pilota do szuflady na nic się zda – dziecko zaczęło rozumieć, że jeśli czegoś nie widać, to wcale nie jest powiedziane, że to nie istnieje. Ale uwaga – kochani rodzice – na razie maluch rozumie tylko te przemieszczenia, które widzi. Oznacza to, że jeśli na jego oczach schowacie pilot, to najprawdopodobniej podąży za Wami i sobie go wyciągnie. Jeśli jednak przezornie ukryjecie go, gdy dziecko nie będzie przy tym obecne – jest szansa, że zapomni o jego istnieniu 😉

To doskonały czas, by zacząć trenować wyobraźnię i rozwijać wrażliwość oraz empatię dziecka. W tym celu warto zaopatrzyć się w książeczki, które będą poruszały tematy znane naszemu maluchowi. Jak wcześniej wspominałam, dzieci są egocentryczne, najlepiej sprawdzą się więc książki, w których bohaterem również jest dziecko – dzięki temu prościej będzie się zidentyfikować i trenować wyobraźnię.

W tym okresie dziecko zaczyna też rozwiązywać problemy metodą prób i błędów. Odbywa się to najczęściej poprzez wykonywanie pozornie chaotycznych, intuicyjnych czynności, które ostatecznie prowadzą do wykonania zadania – np. wrzucanie różnokształtnych klocków przez odpowiadające im otwory w pudełeczku.

 

 

OKRES 6: pełna stałość przedmiotu (rozumienie niewidocznych przemieszczeń) – 18-24 miesiąc życia

Dziecko już dobrze wie, że pilot gdzieś jest, trzeba go tylko poszukać. Poza tym skoordynowało ze sobą istnienie przedmiotów w przestrzeni i jest uważniejsze, gdyż wie, że łóżko się kiedyś kończy, a podłoga znajduje się znacznie niżej.  W tym czasie następuje tzw. rozwój funkcji symbolicznej.

Dziecko nadaje znaczenie symboliczne różnym przedmiotom, co staje się jednocześnie punktem wyjścia do późniejszych zabaw i wyobrażeń. Maluch dzięki tej zdolności rozumie, że mama, która zakłada buty, najprawdopodobniej szykuje się do wyjścia. Buty są w tym wypadku symbolem. Wszelkie problemy dziecko zaczyna rozwiązywać za pomocą inwencji twórczej, a nie tylko metodą prób i błędów.

Około drugiego roku życia mówi się o „wybuchu słownictwa”, co ma ogromny wpływ na dalszy rozwój myślenia i przejście ze stadium inteligencji praktycznej do stadium myślenia przedoperacyjnego. Aby wspierać ten okres, warto poświęcać czas na wspólne czytanie książek oraz oczywiście oglądanie obrazków!

Przyjaciele - Adamada

Podsumowując, dziecko w wieku 2. lat zdolne jest do myślenia o rzeczach nieobecnych, do odróżniania przedmiotów i ludzi oraz do myślenia o możliwych i wyobrażonych zdarzeniach. Co za tym idzie, powoli wkracza w okres buntu, gdzie wszystko chce robić po swojemu. Często wcale nie jest chętne, by słuchać mamy czy taty. Tu właśnie z pomocą przychodzi literatura dziecięca, która przedstawia głównego bohatera borykającego się z trudami codzienności, tak samo jak nasz maluch.

 

 

Dwulatki często buntują się przy najprostszych codziennych czynnościach – nagle mają ochotę zrobić coś zupełnie odwrotnie. Kiedy wspólnie przeczytacie książeczkę o zwyczajach towarzyszących jedzeniu, kąpaniu czy spaniu z pewnością łatwiej będzie maluszkowi zrozumieć, że pewna rutyna jest nawet całkiem przyjemna.

Jedzenie - Adamada

O tego typu zwyczajach bardzo ciekawie opowiadają książeczki „Jedzenie”, „Spanie” czy „Kąpiel” – myślę, że tego typu literatura wybawi rodziców z niejednej opresji :).

Kąpiel - Adamada

Choć dzieci w pierwszych dwóch latach życia robią milowy krok w rozwoju umysłowym, to jednak nadal nie są zdolne do myślenia abstrakcyjnego. Nie są w stanie zmienić perspektywy, wydaje im się, że każdy widzi otoczenie tak jak one. Nie rozumieją dlaczego mama nie jest zachwycona i nie pozwala wspinać się na meble, skoro przecież tak świetnie się bawiły, poznając otoczenie i trenując nową umiejętność. Maluchy są intuicyjne, mają naturalną tendencję, by traktować rzeczy jako żywe i wyposażone w intencje. Są przekonane, że rzeczami kieruje jakaś przyczynowość i celowość.

Spanie - Adamada

Jeśli opiekunowie odrzucają dziecko lub są niekonsekwentni w swym postępowaniu, może ono postrzegać świat jako niebezpieczny i pełen niegodnych zaufania ludzi.

Możemy wyróżnić dwie kategorie przywiązania, w tym cztery typy (klasyfikacja wg Mary Ainsworth):

  • przywiązanie bezpieczne – gdzie dziecko czuje się komfortowo i jest odprężone w obecności opiekunów, a jednocześnie jest tolerancyjne wobec obcych osób i nowych doświadczeń
  • przywiązanie przy braku bezpieczeństwa – które z kolei dzieli się na trzy typy:
    • lękowo-ambiwalentny – dziecko dąży do kontaktu z opiekunem okazując nadmierne zaniepokojenie po rozdzieleniu z nim i trudności w uspokojeniu po jego powrocie.
    • unikania – dziecko nie wykazuje specjalnego zainteresowania kontaktem z opiekunem, nie przejawia zbytniego zaniepokojenia z powodu rozdzielenia z nim ani radości po ponownym zbliżeniu.
    • zdezorganizowany – dziecko jest zagubione, oszołomione; może prezentować przeciwstawne wzorce zachowań (ruch w kierunku matki i jednoczesne odwracanie od niej wzroku).

Wybitny neofreudowski teoretyk – Erik Erikson – twierdził, że najważniejszym zadaniem rozwojowym w pierwszych 18 miesiącach życia dziecka jest stworzenie poczucia ufności wobec świata. Znając teorię stylów przywiązania łatwo się domyślić, że najbardziej sprzyja temu przywiązanie bezpieczne, gdzie matka (lub inny opiekun) jest „bezpieczną bazą”, z której można śmiało wyruszyć na badanie świata.

Dziecko doświadczając różnych sytuacji ustawia się na kontinuum “ufność – nieufność” bliżej któregoś z biegunów.  Spójność, ciągłość i podobieństwo tych doświadczeń tworzą sytuację, w której przejawia się zaczątek poczucia tożsamości. Osiągnięte poczucie ufności do świata i do siebie stanowi zatem cenny kapitał początkowy dla dalszych etapów życia.

Jak każdy rodzic wie, dzieci oczekują, że nic nie jest przypadkowe – to stąd liczne pytania „dlaczego?”. Mamy nie zawsze potrafią odnaleźć się w gąszczu tych pytań, wtedy polecam wesprzeć się książeczką tematyczną. Dzieci, jako te najbardziej intuicyjne istoty, świetnie odbierają przekaz metaforyczny i szybko identyfikują się z bohaterem. Właściwie… Myślę, że w kontekście prostoty i ciekawości świata każdemu przydałoby się czasem wrócić do okresu dzieciństwa.

A na koniec, przyszedł mi do głowy pewien cytat:

Intuicja dziecka jest najkrótszą drogą do prawdy

.

Tekst powstał dzięki Wydawnictwu Adamada.